Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2021/2022 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge en del af den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder færre lektioners understøttende undervisning og dermed en kortere skoledag for visse af skolens elever.

Ressourcerne omlægges til aktiviteter, der indgår i den øvrige undervisning.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt at forkorte skoledagen i 4.-9. klasse.

På Kristrup Skole har vi afkortet skoledagen for 1.-3. årgang med to timer om ugen. Denne nedsættelse i tid gælder alle indskolingsklasser i kommunen. For 4.-6. årgang både i vores almen- og specialklasser har vi nedsat tiden til understøttende undervisning med to timer om ugen. Tiden er konverteret til to-lærertid. Det betyder i praksis, at dansk- og matematiklæreren har et modul sammen med deres klasse, hvor der er mulighed for at lave holddeling eller co-teaching. Målet er at styrke inklusionen og øge muligheden for faglig og social læring og trivsel, da det giver mere voksentid til den enkelte elev.

Udover nedsættelsen af tiden til understøttende undervisning. Er det i skolebestyrelsen besluttet, at en lektion understøttende undervisning omlægges til svømning (bevægelse) på 4., 5. og 6. årgang.