Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer

Formand

Niels Søndergård

Næstformand

 

Forældrerepræsentanter

Michael Hee Thiil

Erling Stegger Toft-Rytter 

Lasse Peters

Martin Boutrup

Dieter Egedal Pehrson Jensen

Lise Schack Vestergaard

Suppleanter

Line Marconi

Henriette Birk

Ledelsesrepræsentanter

Nicolaj Boie (skoleleder pr. 1/8-2024)

 

Henrik Holm Nielsen (viceskoleleder)
Telefon: 51 97 98 07
E-mailadresse: henrik.holm.nielsen@randers.dk

Mark Gandrup Skougaard (pædagogfaglig leder)
Telefon: 20 47 06 70
E-mailadresse: mark.gandrup.skougaard@randers.dk

Charlotte Veng (afdelingsleder)
Telefon: 23 24 95 71
E-mailadresse: charlotte.veng1@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Anders Gribel Vorum
Telefon: 30 64 19 75
E-mailadresse: ande2152@rksit.dk

Anne Tang Lystbæk
Telefon: 51 24 44 86
E-mailadresse: anne4356@rksit.dk

Elevrepræsentanter

Sigurd og Simon fra 6. årgang