Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Ny skolebestyrelse 2022/23

Formand:

Niels Søndergård

Næstformand:

Mette Daubjerg Møller

Forældrerepræsentanter: 

Michael Hee Thiil

Kristine Boe Seeberg 

Erling Stegger Toft-Rytter 

Lasse Peters

Johan Trane Poulsen

Suppleanter:

Line Marconi

Henriette Birk

Martin Boutrup

Ledelsesrepræsentanter:

Anne-Marie Vitting Christensen
Telefon: 23 83 88 60
E-mailadresse: anne-marie.vitting.christensen@randers.dk

Henrik Holm Nielsen
Telefon: 51 97 98 07
E-mailadresse: henrik.holm.nielsen@randers.dk

Karen Margrethe Kannegaard
Telefon: 29 92 88 93
E-mailadresse: karen.kannegaard@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter:

Anders Gribel Vorum
Telefon: 30 64 19 75
E-mailadresse: ande2152@rksit.dk

Anne Tang Lystbæk
Telefon: 51 24 44 86
E-mailadresse: anne4356@rksit.dk

Elevrepræsentanter:

Troia, Oskar og William fra 6. årgang.