Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre og skolens personale om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer

Formand

Niels Søndergård

Næstformand

Mette Daubjerg Møller

Forældrerepræsentanter

Michael Hee Thiil

Erling Stegger Toft-Rytter 

Lasse Peters

Johan Trane Poulsen

Martin Boutrup

Suppleanter

Line Marconi

Henriette Birk

Ledelsesrepræsentanter

Henrik Holm Nielsen (konst. skoleleder)
Telefon: 51 97 98 07
E-mailadresse: henrik.holm.nielsen@randers.dk

Mark Gandrup Skougaard (pædagogfaglig leder)
Telefon: 20 47 06 70
E-mailadresse: mark.gandrup.skougaard@randers.dk

Charlotte Veng (afdelingsleder)
Telefon: 23 24 95 71
E-mailadresse: charlotte.veng1@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Anders Gribel Vorum
Telefon: 30 64 19 75
E-mailadresse: ande2152@rksit.dk

Anne Tang Lystbæk
Telefon: 51 24 44 86
E-mailadresse: anne4356@rksit.dk

Elevrepræsentanter

Sigurd og Simon fra 6. årgang