Skolens fag

Her finder du en oversigt over hvilke fag, der er obligatoriske på hvilke klassetrin, og få information om understøttende undervisning.

Fag Klassetrin
Humanistiske fag  
Dansk Alle klassetrin
Engelsk 1.-9. klassetrin
Kristendomskundskab Alle klassetrin undtagen 7.*
Historie 3.-9. klassetrin
Tysk eller Fransk 5.-9. klassetrin
Samfundsfag 8.-9. klassetrin
Naturfag  
Matematik Alle klassetrin
Natur/teknologi 1.-6. klassetrin
Geografi 7.-9. klassetrin
Biologi 7.-9. klassetrin
Fysik/kemi 7.-9. klassetrin>
Praktiske/musiske fag  
Idræt Alle klassetrin
Musik 1.-6. klassetrin
Billedkunst 1.-5. klassetrin
Håndværk og design På et eller flere klassetrin inden for 4.-7. klassetrin
Madkundskab På et eller flere klassetrin inden for 4.-7. klassetrin

*I 7. klasse erstatter konfirmationsforberedelsen undervisningen i kristendomskundskab.

En elev kan fritages for undervisning i kristendomskundskab, såfremt forældrene skriftligt over for skolens leder erklærer, at de selv vil sørge for barnets religionsundervisning. Faget kristendomskundskab er dog kundskabsmeddelende og ikke forkyndende, og mange tosprogede elever deltager derfor i undervisningen i kristendomskundskab, som også omfatter andre religioner og livsanskuelser.

I undervisningen i folkeskolen indgår desuden følgende obligatoriske emner:

Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning skal bruges til at supplere undervisningen i fagene, så eleverne i højere grad kommer til at koble teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen, som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante.

Den understøttende undervisning ligger ud over undervisningen i fagene.

Den understøttende undervisning kan både have et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.