Kompetencecenter

Målet med kompetencecenteret er at få alle elever i trivsel og læring.

I Kompetencecentret kan elever med små og store udfordringer blive understøttet i kortere og længere perioder efter behov. Tilbuddet tilrettelægges altid ud fra den enkelte elevs behov.

Kompetencecentret har derudover to særlige tilbud, Målgruppen og Flexen.

Kompetenceteamets arbejde omkring det enkelte barn eller klasse sker i samarbejde med klasseteamet, eleven/klassen og forældre.

Elever kan blive tilknyttet kompetenceteamet på netværksmøder, gennem ledelsen eller ved henvendelse fra klasseteam.

På netværksmøder deltager altid forældre, ledelse samt repræsentant fra både klasseteam og kompetenceteamet. Eksterne deltagere på netværksmøder kan være skolens psykolog, fremskudt rådgiver, talepædagog, læsekonsulent m. fl.

Når en elev tilknyttes kompetenceteamet vil det altid være i samarbejde med forældre.

På Kristrup Skole består kompetenceteamet af læsevejledere, matematikvejledere samt AKT-lærere og pædagoger. Kompetenceteamet har deres eget lokale, hvor eleverne har mulighed for arbejdsplads eller hvileplads.

Målgruppen i kompetencecentret

"Målgruppen" er et lokalt forankret tilbud til børn på Kristrup Skole. "Målgruppen" har som mål at forbedre barnets trivsel i skolen, gennem samarbejde mellem skole og familie.

Kontaktlærer/pædagog, forældre, barn og medarbejder fra "Målgruppen" opstiller realistiske og målbare mål for barnet. Barnets mål vurderes daglig efter hver lektion af klassens lærere og pædagoger og drøftes i "Målgruppen" hver uge.

Børnene går i "Målgruppen" i en lektion hver uge i 8-12 uger, hvor elevens mål løbende bliver evalueret. Resten af ugen går barnet i sin egen klasse.

I "Målgruppen" er der plads til 6-8 elever ad gangen.

Børn kan deltage, hvis de f.eks.:

 • har svært ved at koncentrere sig
 • har svært ved at organisere og planlægge deres skoleliv
 • er urolige
 • har brug for støtte til at øge relationer
 • er passive, stille.

Forældreansvar

Når jeres barn deltager i "Målgruppen", forventes det, at I samtaler med jeres barn om målene hver dag. Jeres deltagelse er nødvendig for at jeres barn oplever, at alle omkring barnet ønsker en positiv effekt. I vil blive indkaldt til ca. tre møder i løbet af "Målgruppen" og efterfølgende bedt om at udfylde et evalueringsskema.

Er du interesseret, kan du henvende dig til dit barns kontaktlærer/kontaktpædagog og aftale et besøg hos Morten Fogdahl-Wiese og "Målgruppen".

"Flexen" i kompetencecentret

"Flexen" er et lokalt forankret tilbud på Kristrup Skole. Det henvender sig til elever med udfordringer i almenundervisningen. Elever, som har brug for et tilpasset skema.

Mål med "Flexen"

 • at eleven kommer i faglig og social trivsel
 • at eleven i større eller mindre omfang kan deltage i stamklassens undervisning
 • at eleven kan deltage i klassens sociale liv.

Fakta om "Flexen"

 • Elever kan tilknyttes "Flexen" i kortere eller længere perioder
 • Elever, som tilknyttes "Flexen" får lavet en handleplan, som løbende evalueres og justeres
 • "Flexen" har plads til max. 6 elever ad gangen
 • Når en elev tilknyttes "Flexen", skal forældre forvente et udvidet samarbejde med skolen.

Elever tilknyttes plads i "Flexen" efter aftale med skolen ledelse.

Ønsker du yderligere information om "Flexen", kontakt skoleleder Anne-Marie Vitting Christensen via mail anne-marie.vitting.christensen@randers.dk.