Skoleskift

Da Kristrup Skole kun har til og med 6. klassetrin, skifter eleverne til en overbygningsskole, hvor de skal gå i 7.-9. klasse.

Eleverne på Kristrup Skole skifter efter 6. klasse til Tirsdalens Skole.

Formålet med skoleskiftet og inddelingen er, at de ældste elever placeres i fagligt stærke miljøer og de yngste elever i trygge og stimulerende børnemiljøer.

Mange elever kan profitere af at prøve at skifte miljø, møde nye lærere, der ser dem med nye øjne, samt få muligheden for at skabe nye venskaber. Samtidig er skiftet med til tydeligt at markere overgangen til overbygningen.

Grundskolen – det stærke børnemiljø

Det, at grundskoleeleverne er adskilt fra overbygningseleverne, giver mulighed for etablering af børnemiljøer med en indretning, hvor de fysiske rammer og de pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år.

Børnemiljøerne sikrer en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, kendte rammer og nære relationer.

I børnemiljøet er undervisnings- og fritidsdelen samlet, så der er helhed i barnets liv.

Overbygningsskolen – det stærke ungemiljø

De stærke udskolingsmiljøer for 7.-9. klasse sikrer langt flere muligheder for den enkelte unge.

Alle elever vil være sikret et professionelt og stærkt udskolingsmiljø med flere spor på hver årgang, en bred vifte af valgfag at vælge imellem, linjefagsuddannede lærere, et styrket samarbejde med erhvervs- og ungdomsuddannelserne og muligheden for at danne venskaber ud fra interessefællesskaber.

Uddannelsesinstitutionerne har lettere ved at samarbejde med et færre antal overbygningsskoler, og dermed bliver det f.eks. også lettere at tilrettelægge individuelle praktik- og brobygningsforløb, som matcher den enkelte elevs behov. Samlet set skal ungemiljøerne således være med til at sikre, at Randers Kommune når målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Samarbejde med de øvrige sydbyskoler

Vi har et tæt samarbejde med de to øvrige sydbyskoler; Søndermarkskolen og Tirsdalens skole omkring overgangen fra 6. til 7. klasse.

I løbet af 6. klasse laves der aktiviteter og arrangementer, der skal bringe eleverne fra Kristrup skole og Søndermarkskolen sammen. Hver 6. klasse har en venskabsklasse netop på Søndermarkskolen.

Derudover inviteres 6. årgang på besøg på Tirsdalens Skole, ligesom Tirsdalens Skole arrangerer Åbent Hus for 6. årgang og deres forældre, så de sammen har mulighed for at se skolen og møde de kommende lærere.

Sydbyskolerne har et tæt samarbejde omkring overlevering af elever til udskoling og dannelse af nye klasser.