Kristrup Skole

Et godt sted at være og et godt sted at lære

Åbent hus

Kom til åbent hus på Kristrup Skole den 23. september kl. 16.00, 17.00 eller 18.00.

Skolens profil

Se vores profilvideo. Skolen skal være et rart sted at være for alle og præget af glæde og virkelyst.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale, SFO og juniorklub.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.