Regler

Her finder du regler om bl.a. fravær og fritagelse, frikvarter og erstatningsansvar.

Kristrup skole: et godt sted at være og et godt sted at lære.

Derfor skal vi alle:

 • Bruge vores sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Vise respekt for hinanden og tage hensyn til hinanden.
 • Tale ordentligt til hinanden.
 • Lytte til hinanden.
 • Hjælpe med til løsning af konflikter.
 • Passe på hinandens og skolens ting.
 • Lære så meget som muligt, selvom vi ikke er ens – og hjælpe hinanden med det.

Du skal huske at:

 • Inde færdes alle stille og roligt.
 • Ude kan alle løbe, råbe, lege og spille bold.
 • Hvis du ødelægger noget, skal du sige det til en voksen på skolen, så vi kan få det ordnet igen.
 • Voksnes henvisninger følges.

Er du i tvivl om det, du gør, er rigtigt - så lad være.

Alle elever er ude i alle frikvarter året rundt, da det er vigtigt med både bevægelse og frisk luft.

Tøj, der passer til vejret, anbefales.

Eleverne må opholde sig i gårdene og på boldbanerne. Der er tilsyn ude fra kl. 7.45 – 8.00 og i de øvrige pauser. De voksne bærer gule veste, så de er synlige for eleverne.

Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden.

I pauserne skal eleverne benytte gårdtoiletterne.

Elevrådet har været med til at lave frikvartersregler, så alle ved, hvor der kan spilles bold og køres på løbehjul mv. Det er også elevrådet, der har lavet plan for, hvornår de forskellige årgange kan benytte boldbanerne.

 • Rullesko, skateboards og løbehjul må kun bruges udenfor
 • Skateboards og løbehjul må kun anvendes på/ved ramperne
 • Der skal ALTID bruges beskyttelsesudstyr ved brug af skateboards og løbehjul (minimum hjelm)
 • Læderbolde må kun bruges på boldbanerne
  Plastikbolde på bruges i øverste skolegård og ved basketkurven
 • Ingen køretøjer på den nye legeplads

Reglerne er til for at sikre en skoledag med størst muligt udbytte for alle.

 • Al færdsel på gangene skal foregå i gang
 • Udstillingerne på gangene må ikke røres
 • Alle skal huske deres ansvar for klassen, når de arbejder på gangene. Stille aktiviteter på gangene, teater mm. i klassen
 • Slut timen, så der er god tid til oprydning - det gælder også faglokaler og fællesrum
 • Ved frikvarterer låses klasserne

Sygdom

Forældre skal sygemelde deres barn om morgenen på første sygedag. Dette sker via kontaktbogen til barnets kontaktlærer/kontaktpædagog.

Fravær uden begrundelse fra forældre registreres som ulovligt fravær.

Alvorlig eller længerevarende sygdom bedes meddelt kontaktlærer eller skolens ledelse.

Forældre kan følge med i deres barns fravær i Min Uddannelse.

Fritagelse for undervisning

Hvis eleven ønskes fritaget for undervisning i to dage eller mere, skal skolelederen give tilladelse. Dette sker via kontaktbogen på forældreintra.

Indsatsområde i Randers Kommune

Undersøgelser viser, at der er mange uhensigtsmæssige konsekvenser af elevernes fravær fra skolen, hvorfor Randers Kommune og Kristrup Skole har valgt at sætte fokus på minimering af elevernes fravær.

I den forbindelse er der udarbejdet nedenstående retningslinier for elevfravær på Kristrup Skole.

Plan og retningslinier for elevfravær på Kristrup Skole.

På Kristrup Skole vil vi gerne at alle passer på skolen. Derfor er det vigtigt at alle hjælper hinanden med at bruge skolen og tingene på en fornuftig og forsvarlig måde.

Er uheldet ud, og der sker en skade på skolens inventar eller materiel, skal dette som udgangspunkt erstattes.

Læs mere om børns erstatningsansvar