Skolens profil

Kristrup Skole er en skole med elever fra 0.-6. klassetrin.

Kristrup Skole er beliggende i den sydøstlige Randers-bydel; Kristrup. Vores skoleområde er stort og vi har elever med mange forskellige baggrunde. Vi har 3-5 spor på hver årgang i almenområdet og 3 specialklasser for elever med specifikke vanskeligheder samt en stor SFO og fritidsklub.

Mål

En god skolestart er altafgørende for et godt videre skole- og uddannelsesforløb, og dermed for de muligheder man får i voksentilværelsen. Vi vil derfor bestræbe os på at skabe en tryg skolestart med størst mulig sammenhæng mellem dagtilbud og skole samt en høj grad af forældreinddragelse. Derudover vil vi sikre, at alle vores elever gennem alsidig og målbaseret undervisning opnår så højt et fagligt niveau, som det er muligt, inden de forsætter på overbygningsskolen i nærheden. Alle skal blive så dygtige de kan, både fagligt og socialt.

Vision

”Glade børn lærer bedst”

Vi vil skabe livsduelige og nysgerrige hele mennesker med mod på livet og lyst til at lære.

Kristrup skole har høj faglighed og hver elev udfordres optimalt i hvert fag. Skolen har plads og rum til kreativitet og forskellighed. På Kristrup skole skabes et stærkt fundament for livslang læring og udvikling, hvor børnene bevarer motivationen og glæden fra første skoledag. På skolen er alle en del af fællesskabet og trives. På Kristrup skole tør man lave fejl, for der er gensidig anerkendelse og respekt. Kristrup Skole er en aktiv medspiller i lokalsamfundet og et forbillede for andre skoler.

Høj faglighed/læring

Fokus på at skabe et miljø der fremmer høj faglighed og læring, hvor eleverne lærer mest muligt og udfordres der, hvor de er.

Kreativitet og forskellighed

Forskellige læringsformer og variation i undervisningsformer. Mangfoldighed er en styrke, hvor forskelligheden udnyttes både fagligt og socialt. Skolen emmer af kreativitet og eleverne udforsker og eksperimenterer i de enkelte fag.

Motivation

Motivationen skabes igennem et positivt og anerkendende miljø samt udfordrende undervisning, der giver mening for den enkelte elev.

Fællesskab

Det er alles ansvar at skabe en god skole, hvor alle respekteres og alle føler at de er en vigtig del af skolen.