Værdigrundlag

Kristrup Skole skal være et rart sted at være og komme for alle og præget af glæde og virkelyst.

Kristrup Skole skal være et rart sted at være og komme for alle.

Skolen skal være:

 • præget af glæde og virkelyst.
 • et sted, hvor alle føler sig værdsat.
 • et sted, der er præget af accept, respekt og ligeværdighed.
 • et trygt og udviklende miljø, der styrker de sociale kompetencer og fællesskabet.

Kristrup Skole skal have et højt fagligt niveau.

Det betyder:

 • at skolen i samarbejde med forældrene skal give den enkelte elev mulighed for at opnå størst mulig faglig dygtighed.
 • at medarbejderne skal være veluddannede.
 • at IT er en naturlig del af hverdagen.
 • at kreativitet og skaberlyst skal styrkes gennem fantasi og nysgerrighed.

Kristrup Skole skal være en sund skole.

Det betyder:

 • at der er fokus på det fysiske og det psykiske undervisnings- og arbejdsmiljø.
 • at der er fokus på kost og bevægelse.

Kristrup Skole har et godt samarbejde.

Det betyder:

 • at alle stræber efter en åben og ærlig dialog.
 • at alle udviser ansvarlighed og engagement.