Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Kristrup Skole.

Trafiksikkerhed

Vi har alle et ansvar for børnenes skolevej. Derfor:

  • Følg skolepatruljens og skolens personales anvisninger.
  • Brug "Kys og Kør" langs bygningen ved Skolegade.
  • Færdselsloven gælder også omkring skolen, så undgå at standse eller parkere foran indgangspartiet på Skolegade.
  • Vælger du at følge dit barn ind i skolen, så parker på skolens P-plads eller ved en af de nærtliggende butikker (dog ikke langtidsparkering).
  • For at undgå trafikkaos på Skolegade, kan I evt. bruge parkeringslommen på Kristrupvej (nedenfor biblioteket). Børnene kan så følge den lille stikvej rundt om biblioteket. Herfra kommer de direkte ind i skolegården.

Husk:

  • Vi har skolepatrulje hver morgen på alle fodgængerovergange omkring skolen.
  • Jo færre børn, der bliver kørt, jo færre biler omkring skolen = en mere sikker skolevej for vores børn.

Tilskud til transport til skole 

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.