Faciliteter og lokaler

Kristrup Skoles ældste bygning stammer fra 1889.

Siden er skolen vokset meget. Her er løbende bygget til og renoveret, så vi i dag har plads til vores 645 elever i skoledelen, ca. 300 børn i almen- og special-SFO og 100 børn i vores juniorklub.

Vores klasselokaler er lyse og har alle IWB.

I de seneste år har vores Pædagogiske læringscenter samt alle vores faglokaler været igennem en gennemgribende renovering. Vi har således et nyt skolekøkken med handicapvenlige forhold, billedkunstlokale, håndværk og design-værksteder, musiklokaler og naturfagslokaler, samt et spændende bibliotek.

Vores idrætsfaciliteter består af to gymnastiksale. I sommerhalvåret bruges egne udeområder og boldbanerne ved Kristrup boldklub, der ligger lige i nærheden.

4.-6. årgang benytter svømmefaciliteter på henholdsvis Tirsdalens skole og Water and Wellness.

Vi har en kolonihave i gå-afstand fra skolen. Her findes overdækket terrasse med mulighed for udeundervisning, bål mv.

Vi har gode forberedelsesfaciliteter for personalet. Hvert årgangsteam har eget forberedelsesrum.

Vores SFO har både egne lokaler og delelokaler. SFO er årgangsopdelt. Grupperne hedder Kometen, Jorden, Solen og Stjernen. Grupperne er fordelt på 3 etager i forbindelse med indskolings-lokalerne.

Juniorklubben Vennelyst har til huse i en nedlagt ejendom tæt på skolen. Her er værksteder til kreative aktiviteter og hygge-aktiviteter, plads til udeleg, kæledyr mv. Området bruges i løbet af skoledagen også til undervisning.

Udearealer

Frisk luft og bevægelse prioriteres højt. Derfor er alle elever ude i alle pauser.

Vores legeplads blev etableret i 2016.

Derudover har vi boldbane og forskellige legeområder til brug i skole- SFO- og fritid.

Vi har ramper, som anvendes til løbehjul og skateboard. Disse må bruges af alle, når blot man anvender beskyttelse i form af cykelhjelm.

Alle børn må færdes alle steder ude.