Elevtal

Kristrup Skole er en skole med tre eller fire klasser på alle klassetrin, samt to specialklasser. Her kan du se skolens elevtal samlet og på hvert enkelt klassetrin.

Årgang Antal klasser Antal elever
0. klasse 3 84
1. klasse 3 81
2. klasse 4 83
3. klasse 4 97
Specialklasse - indskoling 1 7
4. klasse 4 96
5. klasse 4 82
6. klasse 4 90
Specialklasse - mellemtrin 1 13
I alt 28 633

På Randers Kommunes hjemmeside kan du finde oversigter for de seneste år over klasse- og elevtal i de enkelte klasser på alle folkeskoler i Randers Kommune.

Opgjort sep. 2019