Praktikbeskrivelser

Kristrup Skole er et godt sted at være og et godt sted at lære.

Kristrup Skole ligger i forstaden Kristrup i det sydlige Randers. Over halvdelen af eleverne kommer fra Romalt, resten kommer fra Kristrup, begge områder er primært villaer og rækkehuse, og skolen kan således mønstre en rimeligt homogen og velfungerende forældrekreds. Forældresamarbejdet prioriteres højt i forhold til forældrenes ønsker og gensidige forventninger ud fra en erkendelse af, at de er elevens primærpersoner og derfor kender barnet bedst.

Skolen har 32 klasser fordelt på 0.-6. klasse, og 3 specialklasser fordelt på 3 hold, 1 indskolingsklasse og to mellemtrinsklasser. Hvert år rummer skolen yderligere omkring 80 elever i skolens førskoleordning. Skolens eftermiddagstilbud fordeler sig på skolens SFO, der har 300 elever tilmeldt fra 0.-3. årgang, og skolens klubtilbud - Vennelystklubben - som har 200 elever indmeldt. Vi har et godt og tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere i både normalklasserne og specialklasserne. Der er en stor ekspertise blandt lærere og pædagoger, og samarbejdet mellem disse udbygges løbende. Vi opfordre alle forældre, både i specialklasserne og normalklasserne, til at melde deres børn i SFO og klubtilbuddet, så der kan etableres størst mulig sammenhæng i skoledagen for alle børn.

Skolen beskæftiger ca. 85 medarbejdere fordelt på lærere, ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og sekretærer. Ligeledes har skolen flere tilknyttede samarbejdspartnere, vores pedeller, psykologer og fremskudte socialrådgivere.

Kristrup Skole har været praktikskole siden 2005, vi modtager lærerstuderende fra alle årgange og pædagogstuderende i alle praktikperioder (1.-4. praktik).