Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Det er i skolens pædagogiske læringscenter, at elever og personale låner bøger og andre materialer til den daglige undervisning og særlige projekter.

Det pædagogiske læringscenter administrerer skolens digitale læremidler, støtter op om den pædagogiske udvikling på skolen og formidler kulturtilbud til eleverne i forbindelse med "åben skole".

Vores pædagogiske læringscenter råder over en stor samling fysiske bogmaterialer og digitale læremidler.

Brug af PC

Skolen råder over 240 bærbare elev-pc og 72 chromebooks, hvoraf ni bliver brugt til IT-rygsække.

I indskolingen har hver årgang eget klassesæt, som reserveres af årgangens lærere og pædagoger. På mellemtrinnet er kapaciteten lidt større.

Det er muligt at medbringe egen pc, som må bruges i undervisningen.