Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i forskellige udflugter med skolen, f.eks. lejrskoler og ekskursioner.

Lejrskole

Lejrskoler vil være et sædvanligt led i undervisningen af den pågældende klasse eller årgang.

Da en lejrskole er en del af den daglige undervisning, vil forberedelsen og opfølgning foregå i undervisningstiden, og der vil være mødepligt for eleverne.

Der er lejrskole på 3. årgang på to dage med én overnatning. Lejrskolerne i 3. klasse bør være i lokalområdet.

Der er lejrskole på 6. årgang på fire dage med tre overnatninger. Lejrskolen bør være i Danmark.

Elevbetaling: Et rimelig beløb til dækning af udgifter til kost, f.eks. 100 kr. pr. dag

Ekskursioner

Ekskursioner er ture uden overnatning.

Klasser fra indskolingen må ikke forlade skolen uden følge af minimum to voksne.

Ekskursioner og ture skal i øvrigt ske under forsvarlige forhold.

Der afsættes et beløb til pludseligt opståede behov.

Skolebestyrelsen ønsker klart at tilkendegive, at aktiviteter ud af huset anses som vigtige, og at de bør prioriteres højt.