Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra 1. marts til skolestart i august.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning på Randers Kommunes hjemmeside.

Formål

Formålet er at skabe den bedste mulige overgang fra dagtilbud til skole og videre op i 0. klasse samt:

  • At gøre børnene parate til de krav, der stilles til dem i skolen
  • At børnene bliver bevidste om egne ressourcer og begrænsninger
  • At gøre børnene trygge ved "alt det nye"
  • At skabe positive relationer og nye relationer for børnene
  • At opstarten er tryg for både børn, forældre og personale – et fundament for et godt samarbejde
  • At struktur og indhold styrker børnenes alsidige udvikling og i særdeleshed deres skoleparathed
  • At børnene bliver introduceret for dagligdagen i SFO
  • At børnene får kendskab til skolens rutiner og dagligdag
  • At børnene udvikler større selvstændighed
  • At personalet får det bedste grundlag til at danne klasser

Sådan arbejder vi i førskolen

Inden opstart sender vi 2 skolepædagoger ud i børnehaverne. Målet er, at pædagogerne danner relationer med de børn, der skal afsted, får indblik i hverdagens struktur, samt introduceres til det materiale, børnehaverne og skolen i samarbejde har besluttet, der skal arbejdes med.

Personalet i førskolegruppen består af pædagoger fra skolen og personaler fra de 5 dagtilbud, der ligger i vores skoledistrikt. Dette betyder, at de fleste børn har en kendt voksen med. Ligeledes bliver skolens børnehaveklasseledere koblet på Førskolen i nogle timer om ugen med opstart efter påske. Skolepædagogerne følger med børnene videre til og med 3. klasse.

Vi har et tæt samarbejde med de 5 dagtilbud, hvor vi har stor fokus på at skabe de bedste overgange for børn og forældre. Vi arbejder meget med at inddrage forældrene og gøre dem bevidste om, at de har den største betydning for deres barns trivsel og læring. Ligeledes samarbejder vi omkring vidensdeling og indsigt i tilbuddene mellem skole og dagtilbud bl.a. ved at skolens pædagoger er med i dagtilbuddene, og børnehavepædagogerne kommer med i 0. klasse en dag i efteråret.