SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Kristrup Skoles SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

SFO'en har til huse i egen bygning i forbindelse med indskolingslokalerne. Vores special-SFO har deres egne lokaler, som også bruges i undervisningen. Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt er daglig leder af Kristrup Skoles SFO.

Børnene er aldersopdelt i teams, hvor teamet udgør en årgang.

Hvert team har egne voksne tilknyttet, der som udgangspunkt følger børnene fra 0. klasse til 3. klasse.

Pædagogerne, der er tilknyttet teamet, er de samme, som er med i skoletiden. De deltager også i de årlige skole-/hjemsamtaler.

Vi er fordelt på tre etager.

Vi tilstræber at tilbyde børnene en bred vifte af aktiviteter, så det enkelte barns ønsker og behov tilgodeses.

Nogle af vores faste aktiviteter er:

 • ture udenfor SFO’en
 • ture/aktiviteter i naturen
 • klatring
 • svømning
 • maddage
 • kreative aktiviteter
 • spil
 • fodbold

Ligeledes har vi løbende samarbejde med forskellige sportslige og musiske foreninger, hvor vi laver aktivitetsforløb, børnene kan tilmelde sig til (RGF, Randers Cheerleading, Kristrup Boldklub m.fl.).

Vi har også en kolonihave tilknyttet SFO’en. Den ligger overfor Grønvang. Vi har to grunde med hus på den ene. I kolonihaven er der mange muligheder for at lave forskellige aktiviteter, såsom mad over bål, bygge på vores træhus, lege i naturen og m.m.

Morgenåbning

SFO åbner hver dag kl. 6.30 på to stuer. Her serveres der morgenmad for børnene frem til kl. 7.45. Morgenmaden består af sunde morgenmadsprodukter, samt frugt og grønt.

Kl. 8.00 bliver børnene sendt til klassen.

Eftermiddagsmad

Børnene skal medbringe en madpakke til eftermiddagen. Denne spises enten i klassen, inden børnene går i SFO, eller også mødes årgangen i SFO og spiser sammen her.

Afhentning/sende børn hjem

Uanset hvordan børnene transporterer sig til og fra SFO, vil vi gerne opfordre til, at forældrene kommer i SFO   for dels at have den personlige kommunikation med personalet, og dels for at opleve det miljø/den atmosfære, som børnene trives og udvikler sig i.

Vi hjælper gerne med at sende børnene hjem eller afsted til bussen. Aftalen skal indskrives i SFO's tabulex-system inden kl. 13.30 den pågældende dag. Vi sender ikke børn til skolens p-plads eller Glasgangen. Her appellerer vi til, at vores forældre kommer ind i SFO og henter børnene.

Kristrup SFO har i samarbejde med forældre og skole til opgave at skabe et godt og trygt miljø for børn og personale.

Vores mål er, at barnet udvikler sig til et åbent, nysgerrigt og selvstændigt menneske, der har viljen til samarbejde, og som kan vise empati.

Vi vil gøre vores aktiviteter så mangfoldige og alsidige som muligt, således børnenes erfaringsområde udvikles og deres aktivitet fremmes.

I alle aktiviteter tager vi selvfølgelig hensyn til børnenes forskellige alders- og udviklingstrin og handicaps.

Det faste personale i Kristrup SFO er på 11 pædagoger (heraf én leder og én souschef) og to pædagogmedhjælpere.

Derudover har vi praktikanter fra forskellige uddannelsessteder samt personer i aktivering fra jobcentret.

Mad fra alverdens lande

Tidspunkt: Januar

Aktivitet: Hver uge omhandler et nyt land. Glasgangen pyntes med ting fra det pågældende land. 3. klasse laver mad fra det pågældende land og serverer det som små smagsprøver om fredagen.

Mål: Børnene skal med denne aktivitet få et bredere kendskab til de forskellige lande, samt hvilke kulturer og traditioner der er i det pågældende land.

Fastelavn

Tidspunkt: Februar

Aktivitet: På stuerne fremstilles der fastelavnsris, masker og pynt til stuerne, ligesom tønderne males. Selve fastelavn med tøndeslagning sker i skoletiden.

Mål: Faste, genkendelige traditioner holdes i hævd. Børnene lærer om fastelavn.

St. Bededag

Tidspunkt: April

Aktivitet: Stuerne spiser hveder.

Mål: Viden om hvorfor vi holder St. Bededag.

Sydby-cup

Tidspunkt: April/maj

Aktivitet: Der laves dyst mod Søndermarkskolens SFO, hvor der konkurreres årgang mod årgang i 3 discipliner:

 • Høvdingebold
 • Fodbold
 • Håndbold.

Mål: Skabe sammenhold, fællesskab, bevægelse og relationer. Konkurrence og sundhed.

OL-uge

Tidspunkt: April/maj

Aktivitet: Hver årgang vælger sig et land og konkurrerer som dette hele ugen igennem. Fredag er der finale.

Mål: Børnene bevæger sig, og der bliver skabt sammenhold på årgangen.

Loppemarked

Tidspunkt: Maj

Aktivitet: 2.-3. klasserne holder loppemarked. 3. årgang sælger kaffe m.m. Overskuddet går til Vilde Vulkaner.

Mål: Fælles arrangement og oplevelse for børn, deres forældre, søskende og bedsteforældre samt SFO-personalet.

Vilde Vulkaner

Tidspunkt: Juli

Aktivitet: 3. årgang tager på musikfestival.

Mål: Afslutning for 3. årgang i SFO.

Markedsdag

Tidspunkt: September

Aktivitet: Markedsdag for børn og deres familier. Der vil være boder og kræmmermarked, hoppepude og forskellige andre værksteder.

Mål: Fælles arrangement og oplevelse for børn, deres forældre, søskende og bedsteforældre samt SFO-personalet.

Bag for en sag

Tidspunkt: Oktober

Aktivitet: Hver årgang bager til kagesalget. 3. årgang står for selve salget.

Mål: Bag for en sag støtter Børns vilkår.

Halloween

Tidspunkt: Oktober

Aktivitet: 3. årgang holder temafest (allehelgens) for børn og SFO-personalet.

Mål: (U)Hyggeligt samvær.

Julegaver

Tidspunkt: November

Aktivitet: Alle årgange har travlt med at fremstille årets julegaver.

Mål: En tradition med gode aktiviteter.

Lucia

Tidspunkt: December

Aktivitet: 3. årgang får Lucia. Alle årgange holder julefrokost med børnene.

Mål: Faste, genkendelige traditioner holdes i hævd. Hygge, samvær, bordskik, dansk tradition.

Udmeldelse af SFO sker digitalt via Pladsanvisningen i Randers Kommune.

Der er en måneds opsigelse. Opsigelse kan ske til den 1. eller den 15. i måneden.