Fritidsklubben Vennelyst

Fritidsklubben Vennelyst er et fritidstilbud for børn fra 4. til 6. klasse.

Fritidsklubben Vennelyst åbner, når børnene får fri fra skole. Vi starter derefter op for de forskellige aktiviteter, der måtte være i løbet af dagen. Som udgangspunkt kan børnene selv vælge, hvad de ønsker at beskæftige sig med, men vi er selvfølgelig som personale behjælpelig og kommer med ideer til forskellige aktiviteter.

Kl. 14.30 åbner vores bod, hvor børnene kan købe lette måltider, såsom grovboller og knækbrød. Boden er lukket i ferier.

Kl. 14.30 opstart af større aktiviteter.

Kl. 16.30 begynder vi så småt at drosle ned for større aktiviteter.

Kl. 17.00 lukker vi institutionen, og de sidste børn går hjem.

Aktiviteter

Vi udbyder rigtig mange gode aktiviteter i hverdagen, som børnene i et rigt omfang er både med til at bestemme og planlægge.

Vi lægger meget vægt på fællesskaber og sociale aktiviteter i vores daglige arbejde. Flere gange om ugen sætter vi forskellige fysiske aktiviteter i gang, f.eks. kidsvolley, rundbold, stopbold m.m. Vores gode rammer udenfor skaber også muligheden for en masse spontan aktivitet børnene imellem.

Fritidsklubben Vennelyst er beliggende i en hyggelig firelænget gård.

Stuehuset er indrettet med små hyggelige stuer, hvor der tilbydes forskellige kreative aktiviteter samt spil og leg.

En istandsat længe rummer cafémiljø, bordtennislokale, hyggestue og toiletter. En anden længe er indrettet med et stort værksted og stald.

I stalden er der et mindre dyrehold i form af kaniner.

Den sidste længe rummer et cykelværksted, en gokart-/cykelgarage samt et depot.

Der er desuden gode udefaciliteter med boldbane, basketbane, bålpladser, trampolin, pavillon, have m.m.

Ønsker du at indmelde dit barn i fritidsklubben kan du udprinte en indmeldelsesblanket. Den kan mailes til kristrup.skole@randers.dk eller afleveres til klubben. For spørgsmål kan klubben kontaktes på 89 15 48 00.

Juli måned er betalingsfri. Der ydes ikke søskenderabat eller økonomisk fripladstilskud ved ophold i Fritidsklubben Vennelyst. Prisen pr. måned er pt. 563 kr.

Udmeldelse skal ske digitalt via Randers Kommunes hjemmeside. Der er en måneds opsigelse. Opsigelsen skal ske d. 30/31. eller 15. i en måned.

Fritidsklubben danner rammerne for en lang række børn og unges fritid i såvel Kristrup, Paderup og Romalt. I fritidsklubben arbejdes der målrettet med barnets sociale adfærd. Vi arbejder for, at barnet skal føle sig som en del af et fællesskab, og at børnene føler, at de har en positiv og god fritid i samvær med såvel kammerater som voksne. Vi respekterer, at det er børnenes fritid, vi arbejder i, og derfor er der en stor grad af frihed i forhold til, hvilke aktiviteter børnene ønsker at deltage i. Vi forsøger i dagligdagen at gribe børnenes spontane ideer og arbejde ud fra det.

Vi har delt børnene ind i mindre grupper med tilhørende primærpædagog for at skabe et godt overblik over børnegruppen. Det er således primærpædagogen der har forældrekontakten omkring barnet og overblikket i forbindelse med barnets trivsel. Børnene inviteres til et gruppemøde, hvor vi er i dialog med børnene omkring vores hverdag, og hvilke aktiviteter børnene ønsker at deltage i. Vi ligger meget vægt på en rigtig god dialog med børnene omkring vores klub.

Vi er meget bevidste om udviklingen af barnets selvværd og tolerance. Vi forsøger at arbejde anerkendende og se og respektere børnene ud fra, hvem de er. Vi har en god dialog med børnene omkring deres sprogbrug og måden at være sammen på. Vi skaber rammerne for, at børnene kan udvikle gode kammeratskaber også på tværs af alder og køn.