Delebørn - hele børn

På Kristrup Skole er det vigtigt for os, at børn trives og har det godt, og vi ønsker at være en aktiv medspiller i deres hverdag og udvikling

Skilsmisser er en af de udfordringer, som mange familier møder i dag – mere end en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, inden de er fyldt 18 år, at deres mor og far går fra hinanden. For mange børn og unge er familiebruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have rigtig god glæde af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum.

Dette ønsker vi at forholde os konstruktivt til her på skolen. En af vore medarbejdere har derfor gennemført en børnegruppeleder-uddannelse afholdt af Center for Familieudvikling.

Som et nyt tiltag kan vi derfor fremover tilbyde børn med skilte forældre at deltage i en samtalegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med jævnaldrene i samme situation.

Samtalegruppen vil blive afholdt i kendte rammer på her på Kristrup Skole. Børnene får mulighed for at byde ind med deres historie og tanker, når de oplever, at det er relevant for dem. Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at børnegruppelederen ikke fortæller personlige oplysninger videre til andre – hverken skoleleder eller forældre.

Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud. Der er ikke tale om terapi, men vi ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv og give dem konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, som de går og tumler med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i børnehøjde. At møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at børnene ikke føler sig ’alene’, ’forkerte’ eller ’unormale’.

Deltagelse i samtalegrupperne er gratis, og det er et frivilligt tilbud, som man kun deltager i, hvis man har lyst. Planen er, at børnegrupperne mødes 8 gange på skolen - hver gruppesamling varer 1,5 time. Tilbuddet om deltagelse i en samtalegruppe henvender sig til alle børn med skilte forældre, uanset om skilsmissen er af nyere dato eller ligger mange år tilbage.

Center for Familieudvikling har lanceret en oplysningsside om børnegrupper, som du kan finde på www.børnegruppen.dk. Siden er for fagpersonale, forældre og andre med interesse for emnet.

I kan læse mere om Center for Familieudvikling på www.familieudvikling.dk.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte børnegruppelederen, som her på skolen er Gitte Lindberg, via Aula.