Daglig trivsel

Kristrup skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære.

Vi skal alle:

  • bruge vores sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert.
  • vise respekt for hinanden og tage hensyn til hinanden.
  • tale ordentligt til hinanden.
  • lytte til hinanden.
  • hjælpe med til løsning af konflikter.
  • passe på hinandens og skolens ting.
  • lære så meget som muligt, selvom vi ikke er ens, og hjælpe hinanden med det.

Gensidig respekt betyder, at man tager hensyn til og accepterer hinanden.

Man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles: Behandler man andre godt (med respekt), må man også forvente, at de behandler én godt. Hvis man derimod behandler andre dårligt (med mangel på respekt), må man forvente selv at blive behandlet dårligt.

Vi taler pænt til hinanden.

Vi undgår øgenavne og skældsord.

Skal der gives kritik, skal den være konstruktiv og ikke nedladende.

I et klassefællesskab skal der være plads til alle – plads til at man er forskellige og har forskellige meninger og interesser. Man skal ikke være ens, men man skal kunne lytte til hinanden og snakke sammen alle sammen og være sammen på kryds og tværs.

På Kristrup Skole anvender vi klassetrivsel.dk til optimering af klassetrivsel.

Der er forskel på en ven og en klassekammerat.

Når man er sat sammen i en klasse med x-antal andre, kan det svært at være venner med alle. Man skal heller ikke nødvendigvis være venner, fordi man er klassekammerater; venner er nogle man selv vælger, men man ikke selv vælger sine klassekammerater. Selv om man måske ikke er venner med alle i ens klasse, er det dog vigtigt, at man er klassekammerat med alle, og at alle deler ansvaret for, at alle føler sig som en del af klassefællesskabet.

Det er et fælles ansvar at bekæmpe mobning.

Alle, der oplever mobning, bør sige det - også dem der kun oplever det som tilskuer og ikke som en direkte involveret part.

På Kristrup Skole har skolebestyrelsen udarbejdet nedenstående antimobbestrategi.

Se skolens antimobbestrategi.