Undervisningsmiljø

Her kan du se den seneste undervisningsmiljøvurdering (UMV) for Kristrup Skole.

Vores undervisningsmiljøvurdering beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:

  1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
  2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
  3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
  4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen