Trivselsmåling

Her får du adgang til datavarehusets statistik og indikatorer om grundskolen.

Der kan udtrækkes rapporter i form af figurer og tabeller fordelt på en række parametre. Rapporterne vil som udgangspunkt have landsgennemsnit som benchmark og typisk vise tidsserier med statistik for de seneste år.

Det primære formål med datavarehuset for grundskolen er at understøtte kommunernes arbejde med Kvalitetsrapport 2.0. I datavarehuset findes alle de indikatorer, som er obligatoriske i Kvalitetsrapport 2.0 samt en række supplerende oplysninger.

Bemærk, at du via nedenstående link skal "klikke" dig ind på Kristrup Skole.

Rapport om Kristrup Skole kan hentes på Uddannelsesstatistik.dk.