Sundhedsplejen

En god sundhedstilstand er en af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Kristrup Skoles sundhedsplejerske er Louise Sommer Vejlby. Louise arbejder også med skolebørn på Forberedelsesskolen.

Både elever og forældre er altid velkomne til at ringe, skrive en besked på Intra, sende en sms eller en mail.

Telefon: 51 56 25 09

E-mail: louise.sommer.vejlby@randers.dk

Hvad laver sundhedsplejersken på skolen?

Skolesundhedsplejersken arbejder med at fremme børnenes sundhed på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det foregår dels gennem sundhedssamtaler, hvor børnene taler med sundhedsplejersken enkeltvis eller i små grupper, og dels gennem pædagogiske aktiviteter og sundhedsundervisning i klassen.

Sundhedsplejersken kan også deltage i skolens tværfaglige møder.

Tilbud hos sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Randers Kommune har følgende tilbud til skolebørn:

0. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn og deres forældre. Ved samtalen vil børnene blive vurderet i forhold til den motoriske udvikling, deres højde og vægt samt en syns- og hørescreening.

1. klasse:
Sundhedscirkus: Et pædagogisk tilbud der har som formål at fremme de yngste elevers sundhed. Gennem leg skaber børnene deres eget billede af, hvad sundhed er.

3. klasse:
Dreng - pige - hvad vil det sige? Undervisning der har som formål, at børnene får en god selvaccept af deres kroppe, er stolte af deres køn og ser den forestående pubertet som en positiv udfordring.

4. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn. Samtalerne tager udgangspunkt i et selvværdsscreeningsskema. Fokus i samtalen er selvværdsstyrkende. Herudover indgår højde- og vægtmåling.

5. klasse:
Pubertetsundervisning i samarbejde med klassens lærer.

6. klasse:
Synsscreening.

8. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn. Der anvendes et samtaleskema, og samtalen tager udgangspunkt i den enkelte elevs dagsorden. Herudover indgår måling af højde og vægt samt hørescreening. Seksualundervisning i samarbejde med en lærer.

Udover det faste tilbud kan sundhedsplejersken også bruges, hvis et barn har et særligt behov, som det og/eller dets forældre ønsker hjælp til. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt. I sådanne situationer kan det enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.