Mød din folkeskole

Informationsmøde på Kristrup Skole

Torsdag den 22. oktober inviterer vi forældre til kommende skolebørn til informationsmøde omkring skolestart på Kristrup Skole.

På grund af Covid-19 retningslinjerne er arrangementet i år ændret til et informationsmøde for forældre og vil af samme hensyn være opdelt i tre hold med start henholdsvis kl. 17.00, kl. 18.00 og kl. 19.00.

Alle tre møder finder sted på skolens læringstorv, hvor vi siddende kan overholde gældende retningslinjer for forsamlingsforbuddet.

På møderne vil der være en generel information om skolen og skolestart, samt om overgangen fra børnehave til SFO.

Der vil være deltagelse af skolens ledelse, børnehaveklasseledere og pædagoger, samt skolens læsevejleder.

Tilmelding sker til skolens kontor på tlf. 8915 4141 eller til kristrup.skole@randers.dk med angivelse af barnets navn, deltagerantal og tidspunkt for deltagelse.


Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Personale og ledelse på Kristrup Skole