Løb med til Sydbyens Skoleløb onsdag den 15. maj

Traditionen tro inviterer Tirsdalens Skole, Søndermarkskolen og Kristrup Skole igen i år til Sydbyens Skoleløb onsdag den 15. maj 2019 kl. 16.30-20.00. Både elever, forældre og bedsteforældre er inviteret til at deltage – og der er ruter fra 1-10 kilometer.

Sydbyens Skoler gentager de sidste års succeser med Sydbyløbet og inviterer til en eftermiddag og aften i bevægelsens tegn.

Løbet begynder kl. 16 på Tirsdalens Skole. Her vil der være en plads, hvor årgangene får deres egne område, hvor de kan samles før og efter løbet.

Årets Ruter

Bamseløb: En rute på én kilometer i Tirsdalen for førskolelever, 0. og 1. klasserne, samt mindre søskende. Start og mål på sportspladsen ved Tirsdalens Skole.

5 kilometer: En rute rundt i Kristrup By med start og mål på sportspladsen ved Tirsdalens Skole.

10 kilometer: Samme rute som 5 kilometer løbes to gange.

På pladsen vil der være mulighed for at klasserne kan arrangere fællesspisning. Sydbyens Skoleløb er et fællesarrangement for alle elever, forældre og bedsteforældre, hvor der både er plads til snak og hygge.

På pladsen ved Tirsdalens Skole kan der både købes kage, kaffe, sodavand, vand, popcorn og slush ice, og her vil man kunne betale med mobile pay på nr. 96433.

Der vil være aktiviteter før og efter løbet fra forskellige lokale foreninger.

Sydbyens skoler sørger for fælles opvarmning, vandposter og samaritter på ruten samt professionel tidtagning og speak.

Tilmelding

Alle elever har mødepligt, eleverne tilmeldes automatisk 5 kilometer og deltager gratis.

Elever, der ønsker at løbe 10 kilometer, skal give besked på kontoret på egen skole senest den 13. maj 2019.

Førskolebørnene har frivillig deltagelse. Tilmelding foregår til personalet på stuen senest den 7. maj 2019. De deltager også gratis.

Hvis der er elever, der er forhindrede, skal dettes meddeles via kontaktbogen på intra.

Tilmelding for forældre og andre end skolernes elever sker på sportstiming.dk.

Tilmelding online er senest mandag den 13. maj 2019.

Eftertilmelding kan ske på selve dagen fra kl. 16.00. Gebyr for eftertilmelding er 25 kr. pr. person.

Vi glæder os til nogle hyggelige og aktive timer med jer og jeres børn!